Szukaj

Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 36 dzieci z terenu Gdańska.

Celem Ogniska Wychowawczego „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” jest kontynuowanie pracy na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Placówka realizuje systematyczne zajęcia prowadzone przez specjalistów: pedagoga, psychologa, socjoterapeutę, którzy będą korygować zaburzenia zachowania i emocji u dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, w których występuje problem nadużywania alkoholu czy bezrobocia. Poprzez pracę specjalistów na rzecz rodzin, dzieci objęte wsparciem placówki rozwiną i wzmocnią zasoby oraz umiejętności potrzebne im do funkcjonowania w rodzinach, środowisku lokalnym, placówce czy szkole.

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Wyzwolenia 49

Sieć:

-

Zaplanuj moją trasę
Skip to content