Szukaj
Do zadań Oddziału należy w szczególności:
– prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego osób przyjętych na oddział zgodnie z
obowiązującymi kryteriami Klasyfikacji Międzynarodowej Chorób i Problemów Zdrowotnych;
– prowadzenie badań i diagnostyki psychologicznej pacjentów;
– udzielanie świadczeń leczniczych pacjentom według aktualnych osiągnięć wiedzy medycznej w
oparciu o farmakoterapię i sejsmoterapię;
– prowadzenie podstaw psychoedukacji oraz psychoterapii pacjentów i ich rodzin;
– prowadzenie obserwacji i diagnostyki pacjentów dla celów orzeczniczych;
– określenie i pomoc w wyborze ośrodka opieki ambulatoryjnej po wypisaniu z oddziału;
– udzielanie pomocy w załatwianiu formalności związanych ze sprawami socjalnymi.
W ramach realizacji swoich zadań, oddział psychiatryczny współpracuje ponadto z:
– rodzinami pacjentów,
– placówkami służby zdrowia – lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego oraz pomocy
doraźnej,
– sądami i prokuratorami,
– instytucjami związanymi z pomocą społeczną,
– Rzecznikiem Praw Pacjenta,
– wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

 

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Srebrniki 17

Nr tel.:
Sieć:

-

Zaplanuj moją trasę
Skip to content