Szukaj

Zakres działalności to diagnostyka oraz leczenie chorób i zaburzeń psychicznych:

– zaburzenia afektywne /zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia afektywne dwubiegunowe

– zaburzenia psychotyczne

– zaburzenia nerwicowe /zaburzenia lękowe, somatyzacyjne, konwersyjne, ASD, PTSD, zaburzenia adaptacyjne;

– zaburzenia psychiczne wynikające z organicznego uszkodzenia CUN;

Prowadzone są również obserwacje orzeczniczo – lekarskie żołnierzy dla potrzeb wojskowych komisji lekarskich oraz konsultacje psychiatryczne i psychologiczne pacjentów innych oddziałów szpitala.

Stosowane w oddziale formy pomocy:

– wszechstronna diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna;

– farmakoterapia;

– terapia psychologiczna;

– indywidualne konsultacje psychiatryczne;

– indywidualne konsultacje psychologiczne;

– rozmowy z rodzinami: edukacja, wsparcie;

– terapia zajęciowa;

– kompleksowa opieka pielęgniarska;

Ponadto oddział ma obowiązek zabezpieczenia łóżek dla żołnierzy czynnie uczestniczących w działaniach wojennych jak i ich rodzin.

 

Zaplanuj moją trasę
Skip to content