Szukaj
Zadaniem Oddziału Dziennego Psychiatrycznego jest leczenie i readaptacja osób z zaburzeniami psychicznymi, w warunkach zapewniających utrzymanie stałych kontaktów chorego z jego środowiskiem społecznym. Zadania swoje Oddział Dzienny Psychiatryczny realizuje w ten sposób, że pacjenci przebywają w Oddziale Dziennym określoną część doby, otrzymują w tym czasie opiekę lekarską i pielęgniarską oraz świadczenia lecznicze wg określonego programu terapeutycznego i powracają na pozostałą część doby do domu.
Zadania Oddziału Dziennego Psychiatrycznego obejmują:
– prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego u osób przyjętych do Oddziału
Dziennego.
– leczenie oraz readaptację osób z zaburzeniami psychicznymi z zachowaniem ich stałych kontaktów ze środowiskiem rodzinnym i społecznym.
– współpracę z placówkami lecznictwa psychiatrycznego i ogólnego w dziedzinie opieki psychiatrycznej nad ludnością z obszaru województwa pomorskiego.
– prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych dla rodzin i bliskich osób zmagających się z psychozą (każdy czwartek godz. 16.30 – bez skierowania oraz wcześniejszej rejestracji)
Szczegółowy zakres działania oraz organizację Oddziału Dziennego Psychiatrycznego określa
Regulamin Oddziału Dziennego Psychiatrycznego. Oddziałem zarządza Ordynator Oddziału.

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Srebrniki 17

Nr tel.:
Zaplanuj moją trasę
Skip to content