Szukaj

Oferta nieodpłatnych zajęć dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Gdańska. Prowadzone jest szeroko pojęte postępowanie wspierające, obejmujące między innymi: naukę umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening kulinarny, trening zawodowy (wspomaganie osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi w szeroko pojętym poszukiwaniu zatrudnienia), trening zaradności życiowej oraz umiejętności spędzania czasu wolnego.
Zapewniana jest profesjonalna pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczna, udział w różnych formach terapii zajęciowej podnoszącej sprawność i aktywność uczestników, aktywne formy spędzania czasu, stymulację potrzeb i rozwijanie zainteresowań kulturalno-artystycznych, naukę obsługi komputera i Internetu. Zapewniane jest także uczestnikom zajęć wyżywienie (jeden posiłek dziennie, który może być sporządzony w ramach treningu kulinarnego).

Godziny otwarcia

Poniedziałek

12:30 - 15:30

Wtorek

12:30 - 15:30

Środa

12:30 - 15:30

Czwartek

12:30 - 15:30

Piątek

12:30 - 15:30

Sobota

-

Niedziela

-

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 A

Nr tel.:
Zaplanuj moją trasę
Skip to content