Szukaj

Do zadań Izby Przyjęć należy:

– badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Szpitala

– przyjmowanie do Szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego

– udzielanie pomocy ambulatoryjnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie

– udzielanie pomocy oddziałom szpitalnym w razie nagłego wezwania do udzielenia pomocy

– zarządzanie pracą karetki pogotowia w Szpitalu

– prowadzenie rejestracji chorych zgłoszonych do konsultacji z oddziałów szpitalnych

– koordynowanie terminów badań realizowanych poza Szpitalem

– przyjmowanie pieniędzy oraz innych wartościowych przedmiotów będących własnością pacjentów i przekazywania ich do depozytu szpitalnego.

 

Przyjęcie do Szpitala odbywa się na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego.

 

Na terenie szpitala znajdują się:

– Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

– Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

– Oddział Dzienny Psychiatryczny

– Oddział psychiatryczny 20 A

– Oddział psychiatryczny 20 B

– Oddział psychiatryczny 20 C

– Oddział psychiatryczny 20 D

– Oddział psychiatryczny 19 B

– Oddział psychiatryczny 19 D

– Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia

– Oddział Dziecięco – Młodzieżowy

 

 

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Srebrniki 17

Nr tel.:
E-mail:

-

Sieć:

-

Zaplanuj moją trasę