Szukaj

Oferta Ośrodka skierowana jest do mieszkających w Gdańsku dzieci, młodzieży (- uczącej się, którzy zgłosili się do GOPP i podjęli terapię przed ukończeniem 24 r. ż.) rodziców i całych rodzin, jeśli dotyka ich problem alkoholowy lub zachodzi zagrożenie uzależnieniem. Pomoc udzielana w Ośrodku jest nieodpłatnie. Obowiązuje rejestracja telefoniczna.

Oferta GOPP skierowana jest do:

– mieszkańców Gdańska

– dzieci, młodzieży, rodziców, którzy doświadczają trudności związanych z problemem alkoholowym w rodzinie lub zachodzi ryzyko uzależnienia

– przyszłych rodziców

– pracowników gdańskich placówek zajmujących się dziećmi, młodzieżą lub rodziną

Jeśli problem dotyczy dziecka lub niepełnosprawnej młodzieży, na konsultację zapraszany jest najpierw rodzic/e lub opiekun prawny

Formy pomocy w GOPP:

– konsultacje psychologiczne

– psychoterapia indywidualna

– psychoterapia par

– poradnictwo i pomoc socjalna

– Szkoła dla Rodziców III poziomy

– specjalistyczna pomoc w ramach Modelu Pomocy dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego oraz ich rodzicom

– długoterminowa grupa terapeutyczna dla młodzieży

– terapeutyczne warsztaty dla par

– grupa wsparcia dla rodziców zastępczych

– diagnoza i rehabilitacja osób z płodowym zespołem alkoholowym (FASD) oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom

 

Diagnoza i rehabilitacja osób z  płodowym  zespołem alkoholowym  (FASD) oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.

Kierowanym do GOPP dzieciom z podejrzeniem FASD oraz ich opiekunom oferujemy:

– opiekę asystenta rodziny – psychologa;

– wykonywanie specjalistycznych diagnoz w kierunku FASD;

Specjalistyczna diagnoza w kierunku FASD prowadzona jest przez zespół składający się z lekarza i psychologa.

Diagnoza kończy się wydaniem pisemnej opinii z zaleceniami medyczno-psychologicznymi.

Ponadto, dzieci ze zdiagnozowanym FASD  mogą skorzystać z diagnozy fizjoterapeutycznej, która również kończy się wydaniem opinii z zaleceniami.

 

Dzieciom ze zdiagnozowanym FASD  oferujemy:

– indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą;

– grupę dla dzieci i opiekunów prowadzoną Metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne;

–  konsultacje psychiatryczne i konsultacje neurologiczne;

– terapię pedagogiczną.

 

Opiekunom dzieci z FASD oferujemy:

–  indywidualne spotkania psychoedukacyjne;

–  grupę wsparcia z elementami psychoedukacji.

 

Ponadto w ramach corocznej Kampanii DOM – Dziecko, Ojciec, Matka promującej pomyślne rodzicielstwo, organizowana jest:

– Nowoczesna Konferencja dla Rodziców

– Festyn Rodzinny z okazji Dnia Ojca

-Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: teoria i praktyka terapeutyczna (http://www.konferencja.raclawicka.gda.pl/)

Godziny otwarcia

Poniedziałek

07:00 - 19:00

Wtorek

07:00 - 19:00

Środa

07:00 - 19:00

Czwartek

07:00 - 19:00

Piątek

07:00 - 19:00

Sobota

-

Niedziela

-

Terapia rodzinna również w soboty od 9:00 do 14:00.

Zaplanuj moją trasę
Skip to content