Szukaj

Cele Fundacji: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Fundacja zajmuje się również aktywizacją zawodową i integracją społeczną osób niepełnosprawnych, pomocą osobom niepełnosprawnym z zespołem Downa i innymi upośledzeniami intelektualnymi. Dostępne są dla nich: porady i terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia sportowe, spacery z kijkami oraz różnorodne formy rehabilitacji: choreoterapia, ćwiczenia grupowe i indywidualne, zabiegi w basenie solankowym.

 

Zaplanuj moją trasę