Szukaj

Innowacyjny projekt partnerski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańsk, Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Powiatowego Urzędu Pracy, realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, kierowany do osób wobec których orzeczono i zrealizowano wyroki eksmisyjne.

Placówka niesie kompleksową pomoc osobom zagrożonym eksmisją i eksmitowanym. W pracy z klientami koncentrujemy się na rozpoznawaniu zasobów i poszukiwaniu rozwiązań. Idea taka wywodzi się z modelu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu – BSFT.

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Wyzwolenia 48

Nr tel.:
E-mail:
Zaplanuj moją trasę
Skip to content