Szukaj

Zespół specjalistów, psychologów, psychoterapeutów i psychotraumatologów skupionych wokół Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku stworzył ofertę pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych po najtrudniejszych doświadczeniach życiowych, jakimi są traumy psychiczne.

W ramach działalności Centrum Terapii Traumy proponowana jest szeroka oferta specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychoterapii krótko i długoterminowej:

–  Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych
Forma leczenia przez kontakt i rozmowę z psychoterapeutą, której celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji z ważnymi osobami oraz zdolności do realizacji zadań życiowych.

–  Psychoterapia indywidualna dzieci
Kiedy u dzieci występują objawy poważnie zakłócające ich rozwój ten rodzaj psychoterapii może okazać się szczególnie pomocny. Takimi objawami mogą być np. konflikty z innymi osobami, problemy w nauce, zaburzenia odżywiania i snu, zachowania impulsywne, depresyjność, lękliwość, agresywność oraz niezdolność do bawienia się.

– Terapia uzależnień
Odbywa się podczas sesji indywidualnych jak i grupowych. Pracujemy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Zapraszamy na Grupę Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz na grupę Rodziców Dzieci/Nastolatków zagrożonych uzależnieniem.

– Terapia rodzinna
Zaletą tej formy pracy terapeutycznej jest możliwość zaangażowania w terapię całej rodziny, lub potrzebującej tego części: rodziców i dzieci, dziadków, rodzeństwa, dalszej rodziny. Terapia ta okazuje się pomocna w sytuacjach trudnych, kiedy poprawa funkcjonowania poszczególnych członków rodziny nie jest możliwa bez zmiany pozostałych osób. Zapobiega stygmatyzacji i roli kozła ofiarnego wybranego członka rodziny.

– Terapia par
Bycie w związku wiąże się nie tylko z jego utrzymaniem, ale również z dbaniem o bliskość, przy jednoczesnym nie traceniu własnej odrębności. Ten rodzaj terapii kierujemy do par, małżeństw i osób planujących wspólną przyszłość, które chcą zaangażować się w pracę nad rozwojem wzajemnej relacji. Zapraszamy również osoby szukające pomocy w sytuacjach konfliktowych w związku.

–  Terapia grupowa „Żywa Nadzieja”
Do grupy zapraszamy osoby dorosłe chcące poradzić sobie z doświadczeniem utraty dziecka w okresie prenatalnym (poronienie, ciąża jajowodowa, niepowodzenie w in vitro, także aborcja) i okołoporodowym (urodzenie martwego dziecka, choroba i śmierć dziecka tuż po urodzeniu) oraz doświadczeniem traumy zaniedbania (fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego) i przemocy (fizycznej, psychicznej, słownej) Sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu przez okres roku. Pracujemy w małej 4-6 osobowej grupie. Grupa ma charakter zamknięty. Zaczynamy i kończymy w tym samym gronie osób.
– Diagnoza psychotraumatologiczna
Diagnoza psychotraumatologiczna przeprowadzana jest dla potrzeb osób indywidualnych (rodziców, rodzin zastępczych, rodziców adopcyjnych) jak i instytucji (szkoła, poradnia). Diagnoza opracowywana jest w oparciu o cykl spotkań z dzieckiem. Umożliwia precyzyjne nazwanie trudności dziecka i wskazuje kierunek pracy terapeutycznej.
–  Warsztaty
Psychoanalityczna Szkoła dla Rodziców jest wyróżniającą się propozycją, której celem jest dostarczenie rodzicom dobrych umiejętności wychowawczych, żeby mogli lepiej poznać i rozumieć swoje dzieci, a przez to celnie wspierać ich rozwój. Szkoła czerpie z bogatej myśli i doświadczenia klinicznego wybitnych lekarzy i psychoanalityków dziecięcych takich jak m.in. Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfred Bion.

Grupa Rodziców Dzieci/Nastolatków zagrożonych uzależnieniem może stanowić specjalistyczną pomoc i wsparcie dla rodziców, których dzieci ryzykownie eksperymentują z alkoholem, dopalaczami i narkotykami.
Pomoc psychologiczna udzielana w ramach Centrum Terapii Traumy jest odpłatna.

W przypadkach uzasadnionych specjaliści Centrum udzielają także porad nieodpłatnych lub niskopłatnych. Wówczas kwestia płatności jest rozpatrywana indywidualnie.

Psychoterapeuci Centrum Terapii Traumy pracują pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i doświadczonych psychotraumatologów.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Sobota

-

Niedziela

-

Centrum otwarte od poniedziałku do piątku według rejestracji.

Adres

Zaplanuj moją trasę
Skip to content