Szukaj

Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE została powołana do życia w 2014 r. przez grono społeczników-fascynatów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, różnorakie zawody i doświadczenia życiowe (zespół tworzą m.in. lekarz, psycholog kliniczny, pedagog, terapeuci różnych specjalności, pracownik socjalny, teolog, matka w rodzinie zastępczej, biznesmenka, naukowcy oraz liczni wolontariusze), których połączył jeden cel – chęć pomocy dzieciom ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu (FASD), w tym Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS), oraz ich rodzinom. Jednym z podstawowych celów Fundacji jest prowadzenie Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD, gdzie osoby z FASD i ich rodziny mogłyby znaleźć interdyscyplinarną i kompleksową pomoc – zintegrowaną w jeden system, w jednym miejscu. Fundacja ma siedzibę w Gdańsku, jednak jej oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców kraju; instytucja może także podejmować działania poza granicami (obecnie – w zakresie badań i szkoleń zagranicznych).

Fundacja oferuje pomoc dzieciom i młodzieży przede wszystkim w wieku 3-19 lat oraz ich rodzinom – rodzicom i rodzeństwu, w formie odpłatnych i bezpłatnych pakietów i pojedynczych usług. Zajęcia prowadzone są jako zajęcia indywidualne i grupowe, wykłady, warsztaty, happeningi i eventy. Także osoby dorosłe z FASD mogą skorzystać z pomocy specjalistów Fundacji, choć na tę chwilę nie ma jednak osobnej oferty dla tej grupy wiekowej. Dla rodziców z dziećmi poniżej 3 r.ż. można doradzić, gdzie szukać pomocy dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (współpraca z instytucjami, specjalizującymi się w terapii dzieci młodszych) oraz pomóc w ocenie ryzyka wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych.

OPIS DZIAŁALNOŚCI:

Dla kogo:

 1. dzieci i młodzież z FASD (w przyszłości także osoby dorosłe z FASD)
 2. rodziny z dziećmi i młodzieżą z FASD

W formie:

 1. pomoc doraźna
 2. pomoc długoterminowa

Rodzaje zaburzeń u potencjalnych beneficjentów Fundacji FASCYNACJE:

 1. Zaburzenia pierwotne, gł. uszkodzenia układu nerwowego i innych narządów
 2. Trauma i zaburzenia więzi u dzieci i młodzieży z FASD
 3. Zaburzone funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z FASD
 4. Zaburzenia wtórne u osób z FASD – wynikające z powyższych, m.in. problemy edukacyjne i wychowawcze, nieprawidłowe zachowania społeczne (m.in. kolizje z prawem, promiskuityzm, uzależnienia, wykluczenie społeczne – osamotnienie i marginalizacja, odpad szkolny, zaburzenia psychiczne, problem z utrzymaniem pracy i gospodarowaniem finansami, z usamodzielnieniem, bycie ofiarą przemocy itd.)

Pomoc w zakresie:

 1. specjalistyczna diagnoza w kierunku FASD
 2. terapia zaburzeń z obszaru FASD, w tym: neurorozwojowa, usprawniająca zaburzone funkcje, terapia traumy i zaburzeń więzi
 3. działania wspomagające dla dzieci i młodzieży z FASD i ich rodzin, m.in. grupa wsparcia dla rodzin – wsparcie dla rodziców i rodzeństwa dzieci z FASD, grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty rodzinne, instruktaż terapeutyczny dla rodziców
 4. szkolenia i akcje profilaktyczne, m.in. coroczna organizacja Światowego Dnia FAS – Dnia Świadomości FASD, inicjowanie działań informacyjnych oraz włączanie się w kampanie profilaktyczne prowadzone przez inne podmioty
 5. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z FASD i ich rodzin
 6. prowadzenie badań naukowych, organizacja konferencji naukowo-praktycznych, wydawanie publikacji nt. problematyki FASD

Godziny otwarcia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Sobota

-

Niedziela

-

Wg indywidualnych ustaleń – konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Miszewskiego 17, p. 401, 402

Nr tel.:
Zaplanuj moją trasę
Skip to content